Presentasjoner
Torsdag 25. november
Gjenforening av foreldre og barn etter omsorgsovertakelse
Barnevern21
Pernille Pettersen Smith
Tilknytningsperspektiver på gjenforening
Stig Torsteinson, psykologspesialist og leder av Tilknytningspsykologene 

Fredag 26. november
2 år etter Strand Lobben-dommen. Har norsk barnevern tatt konsekvensene av dommene i EMD?
Debattinnlegg og paneldebatt.
Saker mot Norge for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen
Professor dr.juris Karl Harald Søvig, UiB
2 år etter Strand Lobben-dommen. Hva har skjedd?
Anders Henriksen, divisjonsdirektør, Bufdir