PROGRAM
 
Torsdag 26. november

Samvær etter omsorgsovertakelse. Hvor er vi, hvor går vi?
09:30-09:40
Velkommen
Direktør Pernille Pettersen Smith og daglig leder Torstein Røed
09:40-10:10
Professor dr.juris Karl Harald Søvig, UiB
10:10-10:15
Pause (5 minutter)
10:15-10:45
Samvær etter omsorgsovertakelse - hva nå?
Advokat Tore Roald Riedl
10:45-10:55
Pause (10 minutter)
10:55-11:15
Nytt fra Bufdir
Direktør Mari Trommald
11:15-11:20
Pause (5 minutter)
11:20-11:50
Samtaleprosess med muligheter for prøveordninger – en «skreddersydd» 
prosessform for samværssaker?
Advokatene Otto Roll og Aina Heldal Bøe
11:50-12:20
Lunsj (30 minutter)
Kunstnerisk innslag ca. kl. 12:05
12:20-12:50
Samvær etter omsorgsovertakelse (anbringelse) i Danmark. Organisering, juridiske og psykologfaglige vurderinger og samværsomfang
Ankechef Lise Gry Beder og børnesagkyndig (psykolog) Kristoffer Munk, Ankestyrelsen, Børn
12:50-12:55
Pause (5 minutter)
12:55-13:15
Barneverntjenestens plikt til å sørge for at samværet til enhver tid er riktig.
Refleksjoner fra førstelinjen.
Barnevernleder og jurist Elisabeth Abelvik, Bergenhus og Årstad, 
seniorrådgiver/tidligere barnevernsjef SIB Trine Hjertholm
13:15-13:25
Pause (5 minutter)
13:25-14:05
Jacob-saken som prisme for et traumeperspektiv på samvær
Professor/spesialist klinisk psykologi Dag Ø. Nordanger, Oslo Met, RVTS Vest
14:05-14:15
Avslutning