PRESENTASJONER
Torsdag 26. november
Samvær etter omsorgsovertakelse. Hvor er vi, hvor går vi?
Saker mot Norge for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen
Professor dr.juris Karl Harald Søvig, UiB
Barneverntjenestens plikt til å sørge for at samværet til enhver tid er riktig.
Refleksjoner fra førstelinjen.

Barnevernleder og jurist Elisabeth Abelvik, Bergenhus og Årstad, 
seniorrådgiver/tidligere barnevernsjef SIB Trine Hjertholm
Jacob-saken som prisme for et traumeperspektiv på samvær
Professor/spesialist klinisk psykologi Dag Ø. Nordanger, Oslo Met, RVTS Vest
OPPTAK
Opptak av Barnevernkonferansen i Bergen ser du her: Samvær etter omsorgsovertakelse. Hvor er vi, hvor går vi?