AVF - Akvaveterinærene har fire hovedtema i årets kurs:
Oppdrett av nye arter, Aktuelt fra felt i sjøvannsfasen – Furunkulose og ferskvannsavlusning, ny teknologi i oppdrett på land og i sjø og aktuelt fra felt – landbasert oppdrett og settefiskproduksjon

ProgramTorsdag 24. mars
kl 08.00-09.30Registrering og besøk i fagtekniske utstillinger
kl 09.30-09.45Velkommen/praktisk informasjon
kl 09.45-10.30Kveiteoppdrett
v/Fladseth
kl 10.30-11.15Oppdatering fra diagnostikken: Rensefisk og kveite 
v/Hellberg
kl 11.15-11.45Besøk i fagtekniske utstillinger
kl 11.45-12.15Offisiell åpning av Veterinærdagene
kl 12.15-13.00Ny giv for oppdrett av torsk. Muligheter og begrensninger
v/Nordmo
kl 13.00-14.15Lunsj
kl 14.15-15.00Ny veileder for dyrehelsepersonell og bruk av ikke-medikamentelle avlusningsmetoder (IMM)  
v/Breck, Mattilsynet 
kl 15.00-15.30Besøk i fagtekniske utstillinger
kl 15.30-16.15Landbasert oppdrett - Muligheter og utfordringer
v/Evensen
kl 16.15-16.30Orientering om pågående saker fra DNVs sentralstyre v/David Persson
kl 16.30-19.00Fri og besøk i fagtekniske utstillinger
kl 19.00Aperitiff - med underholdning
kl 19.45Festmiddag


ProgramFredag 25. mars
kl 09.00-09.45Ny teknologi - bærekraftig bruk ab naturgitte fortrinn 
Økologi - v/Rykhus 
Ned i dypet - v/Gillund
kl 09.45-10.00Besøk i fagtekniske utstillinger
kl 10.00-10.30FishJRNL – Et journalsystem utviklet for og i samarbeid med fiskehelsepersonell. 
v/Erichsen
kl 10.30-11.15Fremtidens akvaveterinærer - Innspill fra næringen til ny studieplan
v/Persson
kl 11.15-12.00Besøk i fagtekniske utstillinger
kl 12.00-12.45Teknologiutvikling og fiskevelferd – tanker, ord og handling. 
v/Kristensen 
kl 12.45- 14.00Lunsj
kl 14.00-14.45

Vannkvalitet - Uttak vannprøver, behandling av prøver 
v/ Rojas (DIGITALT)

kl 14.45-15.30

Liten blant de store - Hvor tilpasningsdyktig er rognkjeks i møte med oppdrettslaks
v/Staven (DIGITALT)

kl 15.30Avslutning