Årets hovedsponsor:

En stor takk til vår hovedsponsor og øvrige utstillere!

Vi oppfordrer alle deltakerne til å benytte pausene for utstillingsbesøk godt.
 

sammen med:
sammen med:
Ønsker dere å være utstillere?:
Les utstillerbrevet her. Vi takker for et godt samarbeid.