FVS - Overordnet tema for kurset er fremtidens matproduksjon fra fjord og jord til bord.
Veterinæren som profesjon er viktig for utvikling av våre bioproduksjoner, og selvsagt særlig animaliekjedene i Norge. Men- hvilket ansvar har vi når det gjelder tema som bærekraft og klima, sirkulærøkonomi og moderne teknologi opp mot det tradisjonelle ansvaret vi har for dyrevelferd, mattrygghet og infeksjonskontroll? Kan vi bidra sterkere inn mot miljøretta helsevern i kommunene?

ProgramTorsdag 24. mars
kl 08.00-09.30Registrering og besøk i fagtekniske utstillinger
kl 09.30-09.45Velkommen/praktisk informasjon
kl 09.45-10.30Ny mat – insekter, alger, syntetisk melk og kjøtt. Hvor viktig blir dette? v/ Fylling Jensen
kl 10.30-11.15Nåværende og framtidig fôrgrunnlag, bruk av andre bioressurser. v/ Øverland
kl 11.15-11.45Besøk i fagtekniske utstillinger
kl 11.45-12.15Offisiell åpning av Veterinærdagene
kl 12.15-13.00Proteiner på avveie. Sirkulærøkonomien i husdyrholdet. v/Sanson
kl 13.00-14.15Lunsj
kl 14.15-15.00Økologiske perspektiver på bioproduksjon. Hvor er utfordringene? v/Baste
kl 15.00-15.30Besøk i fagtekniske utstillinger
kl 15.30-16.15Landbruk og klima, husdyrholdets rolle. v/ Van Oort
kl 16.15-16.30Orientering om pågående saker fra DNVs sentralstyre v/ Bjørnar Werner Jakobsen
kl 16.30-19.00Fri og besøk i fagtekniske utstillinger
kl 19.00Aperitiff - med underholdning
kl 19.45Festmiddag


ProgramFredag 25. mars
kl 09.00-09.45Samarbeid mellom Mattilsynet og praktiserende veterinærer. Rollen som offentlig veterinær, nødslakt, tilsyn i melkebesetninger v/ Næsset
kl 09.45-10.00Besøk i fagtekniske utstillinger
kl 10.00-10.45Veterinæren i miljøretta helsevern i kommunene. v/ Fredriksen
kl 10.45-11.30Dilemmaer i matfatet. Regelverk, mattrygghet, dyrevelferd, infeksjonskontroll. v/ Husveg
kl 11.30-12.00Besøk i fagtekniske utstillinger
kl 12.00-12.45Når veterinær kompetanse møter andre faggrupper. v/ Ytrehus
kl 12.45- 14.00Lunsj
kl 14.00-14.45Nå kommer EU’s «farm to fork». Bærekraft og dyrehelse/ dyrevelferd. v/Baalsrud
kl 14.45-15.30Veterinær samfunnsmedisin i veterinærstudiet og etterutdanning. v/Skjerve
kl 15.30Avslutning