På vedlagte lenke kan du se påmeldte til Veterinærdagene: Deltakerliste
Listen er ikke komplett da den ikke inneholder de som aktivt har valgt å ikke være synlige på deltakerlisten.