Sosialt program:

Get-together onsdag 23. mars. Vi starter med aperitiff og kåseri kl 18.30 inne på hotellet. Kl 19.30 samles vi til middag i koiene som ligger ute i hotellets hage.

Festmiddag torsdag 24. mars. kl 19.00 Aperitiff og standup i baren på hotellet. 3- retter festmiddag kl 19.45. Ettermiddagen samles vi i baren til dans og livemusikk fra partybandet Kalle Føtters.Parallelle fagseksjoner og program for tillitsvalgte og pensjonister, DNV-P
Tillitsvalgte i offentlig og privat sektor Tillitsvalgtkurs holdes fra onsdag morgen til torsdag lunsj. Tema for kurset er lønn, pensjon, vaktavtaler og psykisk helse.

DNV-P holder eget program for sine medlemmer torsdag formiddag i samarbeid med tillitsvalgtkurset

Christian Tengs, Veterinærforeningen, Veterinær, Organisasjons- og forhandlingssjef
Fredrik Haugen, Actecan, Partner, les mer
Mette Rød Fredriksen, Veterinærforeningen, Juridisk rådgiver
Bjørnar W. Jakobsen, Veterinærforeningen, Veterinær, President
Helene S. Dalum, Institutt for medisinske basalfag, UiO, Veterinær, stipendiat, les mer
Erling Olav Koppang, NMBU Veterinærhøgskolen, Professor
Ivar Hellesnes, Veterinær
Erik Sterud, fiskehelsespesialist, Pure Salmon Kaldnes as

Fagprogram med forelesere:

PVF - Hvilke oppgaver får stordyrveterinærene i fremtiden? - Se detaljert program her
Dette sammen med gris, er temaene på fagdagene i 2022. Alternative oppstallingsformer, gjerne som utegris, er blitt populært. Erfaringer fra det tyske konseptet «aktivstall for griser» kan belyse utfordringene vi kan møte i Norge. Grisefine lunger vil presentere sine resultater. PVF sammen med FVS vil se på hva som venter produksjonsdyrveterinærene av offentlige oppgaver innen dyrevelferd, hygiene og sykdomsbekjempelse i fremtiden. Vi skal og høre hvilke erfaringer MT har fra tilsynskampanjen på gris og i tilsynet med veterinærene.

Inge Böhne , Privat praksis Tyskland, Veterinær, Fachtierärztin für Schwine, les mer
Miriam Cohen, NMBU Veterinærhøgskolen, Veterinær, stipendiat, les mer
Carl Andreas Grøntvedt, Veterinærinstituttet, Veterinær, Dipl ECPHM, fagansvarlig svin, les mer
Gry Almdahl, Mattilsynet, Veterinær
Elisabeth Røhne, Mattilsynet, Veterinær
Mette Valheim, Veterinærinstituttet, Veterinær, PhD, patolog
Malin Rokseth Reiten, Veterinærinstituttet, Veterinær, PhD, patolog
Bjarne Bergsjø, Veterinærinstituttet, Veterinær, PhD, bakteriolog

FVS - Overordnet tema for kurset er fremtidens matproduksjon fra fjord og jord til bord. - Se detaljert program er
Veterinæren som profesjon er viktig for utvikling av våre bioproduksjoner, og selvsagt særlig animaliekjedene i Norge. Men- hvilket ansvar har vi når det gjelder tema som bærekraft og klima, sirkulærøkonomi og moderne teknologi opp mot det tradisjonelle ansvaret vi har for dyrevelferd, mattrygghet og infeksjonskontroll? Kan vi bidra sterkere inn mot miljøretta helsevern i kommunene?

Øyvind Fylling Jensen, NOFIMA, Veterinær, Administrerende direktør, les mer
Margareth Øverland, Foods of Norway, les mer  
Karen Johanne Baalsrud, Mattilsynet, Veterinær, seniorrådgiver
Bob van Ort, Cicero, les mer
Inge Erlend Næsset, Mattilsynet, Veterinær, Avdelingsdirektør
Turid Fredriksen, Indre Østfold kommune, Veterinær
Rolf Gunnar Husveg, Statsforvalteren i Rogaland, les mer 
Bjørnar Ytrehus, Sveriges Landbruksuniversitet, Uppsala, Veterinær, les mer
Gorm Sanson, Felleskjøpet, Veterinær
Ivar Baste, Miljødirektoratet, Seniorrådgiver
Eystein Skjerve, NMBU Veterinærhøgskolen, Veterinær, professor, les mer
​​​​​​​
HVF – Reproduksjon og føllsykdommer - Se detaljert program her
Rikke Munk foreleser om sykdommer hos hoppa pre- og postpartum. Aktuelle føllsykdommer: Premature svake føll og sepsis, mage-tarmsykdommer, luftveissyksdommer, ortopediske sykdommer og kasuistikker holdes av Anna Brohlin. Hovslager Aksel Vibe snakker om hovslagers rolle i ortopediske lidelser hos føll. Caroline Haadem tar for seg drektighetsunderøkelse og håndtering av tvillingdrektigheter. I tillegg vil Ole Jørgen Jørgentvedt og Hege Hjelkrem presentere arbeid på avlsstasjon.

Anna Bohlin, veterinær, spesialist i hestesykdommer, Dipl. ECEIM, Evidensia spesialisthestsykehuset Helsingborg, les mer 
Rikke Munk, Højgård Hestehospital, Veterinær, Fagdyrlæge hest, PhD, les mer
Aksel Vibe, Hovslager, les mer
Caroline Sorknes Haadem, NMBU Veterinærhøgskolen, Veterinær, universitetslektor, les mer

SVF – Reproduksjon og fødsel hos hund og katt - Se detaljert program her
Forelesere Sandra Goericke-Pesch og Vibeke Rootwelt vil forelese om det du trenger å vite om reproduksjon, fødsel og neonatale sykdommer. I tillegg vil Helene Øvregaard ha en forelesning om etikk og kommunikasjon med dyreeier.

Sandra Goericke-Pesch, veterinær og professor, Tieärztliche Hochsule Hannover, les mer 
Vibeke Rootwelt, NMBU Veterinærhøgskolen, Veterinær, 1. amanuensis, les mer
Helen Øvregaard, fagsjef for klinisk kommunikasjon AniCura , Veterinær, les mer 

AVF - Akvaveterinærene har fire hovedtema i årets kurs: - Se detaljert program 
Oppdrett av nye arter, Aktuelt fra felt i sjøvannsfasen – Furunkulose og ferskvannsavlusning, ny teknologi i oppdrett på land og i sjø og aktuelt fra felt – landbasert oppdrett og settefiskproduksjo

Hege Hellberg, Pharmaq Analytiq, Veterinær
Bjørn Gillund, SinkabergHansen, Veterinær, kvalitetssjef
Øystein Evensen, NMBU Veterinærhøgskolen, Veterinær, professor, les mer
Ann Kristin Fladset, Nordic Halibut, COO
Christian Erichsen, Anteo, Forretningsutvikler
Ketil Rykhus, SinkaBerghansen, Samfunnskontakt
Kari Olli Helgesen, Veterinærinstituttet, Veterinær, forsker, epidemilog, les mer
Torstein Kristensen, ScaleAQ, Head of Biology, les mer
Rolf Nordmo, Veterinær og Daglig leder, Codfarm as
Fredrik Staven, stipendiat, Aqua Kompetanse
​​​​​​​Paula Andrea Rojas, forsker, NIVA
Olav Breck, Mattilsynet