Tillitsvalgtkurs 23.-24. mars

Det påløper ikke kostnader for tillitsvalgstkurs onsdag og torsdag. Middag er inkludert begge dager. Eventuell overnatting er dekket frem til torsdag.

Overnatting fra torsdag til fredag kr 950,-

Eventuell deltakelse på Veterinærdagene fredag, faktureres medlemspris 1 dag, kr 4300,-

ProgramOnsdag 23. mars
kl 10.00-10.45

Lønnsoppgjørets årshjul i alle sektorer for ferske tillitsvalgte
v/Tengs

kl 11.00-11.30Gjennomgang av ny lønnsstatistikk
v/Tengs
kl 11.30-12.00

DNV-S sitt arbeid
v/Styret i DNV-S

kl 12.00-13.00Lunsj
kl 13.00-15.00Din pensjon i kroner og øre
v/Fredrik Haugen, Actecan
kl 15.00-15.30Pause
kl 15.30-16.30Vaktavtaler i privat sektor
v/Tengs/Fredriksen
kl 16.30-17.00Pause
kl 17.00-18.30Årsmøte DNV-A
kl 18.30Get Together


ProgramTorsdag 24. mars
kl 08.30-09.00Status DNV vakt og Mattilsynet
v/ Bjørnar W. Jakobsen
kl 09.00-09.15Pause
kl 09.15.-10.00NORVET.prosjekt - kva har vi funnet på så langt
v/Dalum
kl 10.00-10.15Kollegahjelpen – presentasjon og status
​​​​​​​v/Rudi
kl 10.15-11.15Flytting av NVH (Felles med DNV-P)
v/Erling Olav Koppang
kl 11.15-12.15Pause
kl 12.15-13.00Lakseopprett på land?
Lukket?
I golfstrømmen?
v/ Ivar Hellesnes og Erik Sterud
(Felles med DNV-P)
kl 13.00Lunsj