PVF - Hvilke oppgaver får stordyrveterinærene i fremtiden?
Dette sammen med gris, er temaene på fagdagene i 2022. Alternative oppstallingsformer, gjerne som utegris, er blitt populært. Erfaringer fra det tyske konseptet «aktivstall for griser» kan belyse utfordringene vi kan møte i Norge. Grisefine lunger vil presentere sine resultater. PVF sammen med FVS vil se på hva som venter produksjonsdyrveterinærene av offentlige oppgaver innen dyrevelferd, hygiene og sykdomsbekjempelse i fremtiden. Vi skal og høre hvilke erfaringer MT har fra tilsynskampanjen på gris og i tilsynet med veterinærene.

ProgramTorsdag 24. mars
kl 08.00-09.30Registrering og besøk i fagtekniske utstillinger
kl 09.30-09.45Velkommen/praktisk informasjon
kl 09.45-10.30Aktivstall for griser, del 1, Konseptet. v/ Böhne
kl 10.30-11.15Aktivstall for griser, del 2, Sett fra besetningsveterinærens synsvinkel. v/Böhne
kl 11.15-11.45Besøk i fagtekniske utstillinger
kl 11.45-12.15Offisiell åpning av Veterinærdagene
kl 12.15-13.00Patologi og bakteriologi er viktige redskaper for veterinærer i grisepraksis v/Valheim, Reiten og Bergsjø
kl 13.00-14.15Lunsj
kl 14.15-15.00Grisefine Lunger. v/Cohen
kl 15.00-15.30Besøk i fagtekniske utstillinger
kl 15.30-16.15APP- ny kunnskap- ny tilnærming? v/Cohen og Grøntvedt
kl 16.15-16.30Orientering om pågående saker fra DNVs sentralstyre v/ Harald Holm
kl 16.30-19.00Fri og besøk i fagtekniske utstillinger
kl 19.00Aperitiff - med underholdning
kl 19.45Festmiddag


ProgramFredag 25. mars
kl 09.00-09.45Samarbeid mellom Mattilsynet og praktiserende veterinærer. Rollen som offentlig veterinær, nødslakt, tilsyn i melkebesetninger. v/ Næsset
kl 09.45-10.00Besøk i fagtekniske utstillinger
kl 10.00-10.45Veterinæren i miljøretta helsevern i kommunene. v/ Fredriksen
kl 10.45-11.30Dilemmaer i matfatet. Regelverk, mattrygghet, dyrevelferd, infeksjonskontroll. v/ Husveg
kl 11.30-12.00Besøk i fagtekniske utstillinger
kl 12.00-12.45Når veterinær kompetanse møter andre faggrupper. v/ Ytrehus
kl 12.45- 14.00Lunsj
kl 14.00-14.45Tilsynskampanjen i svinebesetninger. v/ Almdahl
kl 14.45-15.30Tilsyn med Veterinærene. v/ Røhne
kl 15.30Avslutning