Sesjonen sponses av:

HVF – Reproduksjon og føllsykdommer
Rikke Munk foreleser om sykdommer hos hoppa pre- og postpartum. Aktuelle føllsykdommer: Premature svake føll og sepsis, mage-tarmsykdommer, luftveissyksdommer, ortopediske sykdommer og kasuistikker holdes av Anna Brohlin. Hovslager Aksel Vibe snakker om hovslagers rolle i ortopediske lidelser hos føll. Caroline Haadem tar for seg drektighetsunderøkelse og håndtering av tvillingdrektigheter. I tillegg vil Ole Jørgen Jørgentvedt og Hege Hjelkrem presentere arbeid på avlsstasjon.

ProgramTorsdag 24. mars
kl 08.00-09.30Registrering og besøk i fagtekniske utstillinger
kl 09.30-09.45Velkommen/praktisk informasjon
kl 09.45-10.30Generell helsekontroll og hormonbehandling i reprouksjonspraksis
v/Rikke Munk
kl 10.30-11.15Diagnostikk og management av hopper med redusert fertilitet
v/Rikke Munk
kl 11.15-11.45Besøk i fagtekniske utstillinger
kl 11.45-12.15Offisiell åpning av Veterinærdagene
kl 12.15-13.00Drektighetskontroll og håndtering av tvillingdrektighet
v/Caroline Haadem
kl 13.00-14.15Lunsj
kl 14.15-15.00Sykdom under drektighet og etter fødsel hos hoppa
v/ Rikke Munk
kl 15.00-15.30Besøk i fagtekniske utstillinger
kl 15.30-16.15Presentasjon av arbeid på avlsstasjon
v/Ole Jørgen Jørgentvedt og Hege Hjelkrem
kl 16.15-16.30Orientering om pågående saker fra DNVs sentralstyre v/ Jo Bruheim
kl 16.30-19.00Fri og besøk i fagtekniske utstillinger
kl 19.00Aperitiff - med underholdning
kl 19.45Festmiddag


ProgramFredag 25. mars
kl 09.00-09.45Føll: Mage og tarmlidelser.
v/Anna Bohlin
kl 09.45-10.00Besøk i fagtekniske utstillinger
kl 10.00-11.00Føll – Neonatale, svakfødte og sepsis.
v/Anna Bohlin
kl 11.00-11.30Føll: Ortopediske sykdommer.
v/Anna Bohlin
kl 11.30-12.00Besøk i fagtekniske utstillinger
kl 12.00-12.45Hovhelse og hovslagers rolle i behandling av ortopediske lidelser hos føll.
v/Aksel Vibe
kl 12.45- 14.00Lunsj
kl 14.00-14.45Føll: Luftveisliderlser.
v/Anna Bohlin
kl 14.45-15.30Øvrige føllsykdommer og kasusgjennomganger.
v/Anna Bohlin
kl 15.30Avslutning