Sesjonen sponses av:

SVF – Reproduksjon og fødsel hos hund og katt
Forelesere Sandra Goericke-Pesch og Vibeke Rootwelt vil forelese om det du trenger å vite om reproduksjon, fødsel og neonatale sykdommer. I tillegg vil Helene Øvregaard ha en forelesning om etikk og kommunikasjon med dyreeier.

ProgramTorsdag 24. mars
kl 08.00-09.30Registrering og besøk i fagtekniske utstillinger
kl 09.30-09.45Velkommen/praktisk informasjon
kl 09.45-10.30Clinical examination and evaluation of the bitch in labour. When to try medical treatment and when to recommend cesarian, by Goericke-Pesch
Input at the end on NMBU procedures if different, by Rootwelt
kl 10.30-11.15Clinical examination and evaluation of the queen in labour. When to try medical treatment and when to recommend cesarian, by Goericke-Pesch
kl 11.15-11.45Besøk i fagtekniske utstillinger
kl 11.45-12.15Offisiell åpning av Veterinærdagene
kl 12.15-13.00Cesarian section in the dog and cat including anestesia. Goericke-Pesch Input at the end on NMBU procedures if different, by Rootwelt
kl 13.00-14.15Lunsj
kl 14.15-15.00Communication with the owner when a bitch or queen in labour. “Shared decision making” Why do so many of these cases end up with complaints and can this be avoided? By Øvregaard
kl 15.00-15.30Besøk i fagtekniske utstillinger
kl 15.30-16.15How to optimize the puppy and kitten survival after a cesarian section and what advice to give to owners afterwards, by Goericke-Pesch and Rootwelt
kl 16.15-16.30Orientering om pågående saker fra DNVs sentralstyre v/ Trine Marhaug
kl 16.30-19.00Fri og besøk i fagtekniske utstillinger
kl 19.00Aperitiff - med underholdning
kl 19.45Festmiddag


ProgramFredag 25. mars
kl 09.00-09.45The newborn puppy and kitten; which diseases do we see in these up and when and how do we treat? By Goericke-Pesch and Rootwelt
kl 09.45-10.00Besøk i fagtekniske utstillinger
kl 10.00-10.45Pyometra and medical treatment; what is new? Input at the end on NMBU procedures if different. By Goericke-Pesch and Rootwelt
kl 10.45-11.30Prostatic disease Prostata- BPH, prostatitis, neoplasi – diagnostics and treatment. Rootwelt Input at the end on European procedures if different, by Goericke-Pesch
kl 11.30-12.00Besøk i fagtekniske utstillinger
kl 12.00-12.45Contraception in dogs and cats- whats new? Rootwelt Input at the end on European procedures if different, by Goericke-Pesch.
kl 12.45- 14.00Lunsj
kl 14.00-14.45When queens and bitches do not get pregnant? Work up and possible treatment? By Goericke-Pesch
kl 14.45-15.30Post partum diseases including hypocalcemia, post partum metritis, mastitits, by Goericke-Pesch
kl 15.30Avslutning
Foredragene til Sandra Goericke-Pesch sponses av: